Våra olika system för enskilt avlopp

Våra olika system

Det är ditt behov och hushållets storlek som styr valet av ditt system. FANN har en anpassad lösning för varje enskilt behov.

Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus.
Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta. Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark.

Så här fungerar det
Avloppsvatten renas i tre steg
Avloppsvatten renas i tre steg

1. Mekaniska reningssteget - skiljer flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
 

2. Biologiska reningssteget - i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
 

3. Kemiska reningssteget - vid krav på rening av allt fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

 

Tar hand om allt ditt avloppsvatten.

 

Tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten.

 

Fosforfälla eller EkoTreat fosforfällning vid extra höga krav på fosforrening.

 

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.

 

Vattentoaletten med vakuumteknik som är snäll mot miljön.

 

Koncept för stora system som baseras på samma

IN-DRÄN teknik.

Anläggningar för t ex flerfamiljshus, samfälligheter, stugbyar, campingplatser m fl.