Allt inom avloppsrening-avloppstankar, minireningsverk, pumpbrunnar, enskilt avlopp m.m

Dags att installera nytt avloppssystem?

Oavsett om du är privatperson eller
proffs så har du kommit rätt.

Avloppsrening och toalettsystem

Enskilt avlopp med IN-DRÄN – avloppsrening för dig som inte har avlopp som hobby

 

FANN erbjuder kompletta lösningar inom avloppsrening från ett hushåll upp till kommunal skala, lösningar som passar lika bra för fritidshuset som för permanentboendet. I vårt utbud hittar du IN- DRÄN (biomoduler), slamavskiljare, slutna tankar, fosforfällor, pumpbrunnar, vår fabriksbyggda markbädd IN-DRÄN Biobädd 5ce, som är ett minireningsverk utan servicebehov och mycket mer. Toalettsystem Roslagen (Roslagstoaletten) är en extremt snålspolande vakuumtoalett, bland annat för dig som har svårt att får tillstånd för en vanlig toalett.

 

Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppsystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, d v s så passiva lösningar som möjligt, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

Biomoduler och avloppssvattenrening med BDT

IN-DRÄN – originalet inom biomoduler för avloppsvattenrening

 

Våra lösningar för små avlopp, såväl BDT- (bad-, disk- och tvättvatten) som WC+BDT (när även WC är anslutet) baseras på IN-DRÄN. En anläggning med IN-DRÄN har lång livslängd, klarar ojämn belastning - som är fallet vid t ex fritidshus eller annat säsongsboende - mycket bra, är robust, i stort sett skötselfri och ger en effektiv rening på liten yta.

 

När FANNs grundare Fred Nyberg introducerade IN-DRÄN modulen i Sverige för 25 år sedan, revolutionerade tekniken den markbaserade reningen i Sverige. Då hade IN-DRÄN redan använts framgångsrikt under lång tid i USA. Fortfarande efter 25 år är IN-DRÄN-modulens unika konstruktion med geotextil och funktion i framkant och utgör grunden i våra vidareutvecklade system och produkter. Här kan du läsa mer om IN-DRÄN modulen och dess funktion.

Dimensionering av BDT WC INDRÄN avlopp

FANN dimensionerar ditt enskilda avlopp!

 

FANN erbjuder kostnadsfri dimensionering av ditt avlopp, såväl BDT som WC+BDT. Vi har lösningar för både infiltration, markbädd och minireningsverk. Vår huvudprodukt är IN-DRÄN som är ett infiltrationssystem som maximerar den biologiska reningen. Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration. Vi har system som passar från ett hushåll upp till kommunal skala. IN-DRÄN Max är vårt koncept för stora avloppsanläggningar (från tre hushåll och uppåt) och som baseras på IN-DRÄN

 

I vårt utbud hittar du slamavskiljare (förr i tiden kallat trekammarbrunn), slutna tankar, pumpbrunnar, biomoduler m m. Toalettsystem Roslagen (Roslagstoaletten) är en extremt snålspolande vakuumtoalett, bland annat för dig som har svårt att får tillstånd för en vanlig toalett. I vårt produktutbud för enskilt avlopp ingår även vårt minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce.

Slamavskiljare, trekammarbrun och slutna tankar

Slamavskiljare – inte trekammarbrunn – och slutna tankar

 

Våra slamavskiljare (förr i tiden kallat trekammarbrunn), slutna tankar och övriga avloppsprodukter tillverkas i våra egna fabriker i Sverige och Polen. Tankarna, som är CE-märkta och typgodkända, är även lämpliga som vattentankar, dieseltankar m m.

 

Bland våra övriga produkter för avloppsrening finns bl a Toalettsystem Roslagen (ett bra val för dig som har svårt att få tillstånd för en vanlig toalett) och vårt minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5ce.