EkoTreat WiFi installeras inomhus, t ex under diskbänken

EkoTreat WiFi

EkoTreat WiFi - en del i FANN Avloppssystem

FANN Config:

Med FANN Config loggar du enkelt in mot din enhet och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet. 

Fjärrstyr din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig, har du till exempel glömt att stänga av den efter semestern? 

Logga in och från mobilen och stäng av enheten, flera funktioner och instruktioner kan du läsa om i anvisningen för EkoTreat WiFi - se länk längre ner på sidan. 

www.FANNConfig.se

 

Funktion:

EkoTreat WiFi säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå. 

I praktiken innebär det att fällningsmedlet samlar upp fosforn i slamavskiljaren som sedan sjunker till botten och tas med vid slamtömningen. 

För att säkerställa god funktion samt öka livslängden på ditt avloppssystem är det därför viktigt att du ser till så att det alltid finns tillgång till fällningsmedel.

Enheten sköter sig helt själv. Den doserar fällningsmedel tillsammans med vatten enligt ett förinställt program. Allt du behöver tänka på är att ställa in den på rätt antal personer och sedan byta dunken med fällningsmedel ett fåtal gånger per år.

 

Drift/service:

Hög skyddsnivå utan dyra serviceavtal! 

FANNs avloppssystem är passiva och det mesta sköter sig självt, vi har inga dyra serviceavtal eller krav på servicebesök. Helt enkelt för att det inte finns något att drifta i våra avloppssystem. 

Din kommun ombesörjer att slamavskiljaren töms, det brukar räcka med en gång per år. Du ser till så att det alltid finns fällningsmedel inkopplat till EkoTreat WiFi och att enheten är påslagen när du vistas i fastigheten. 

Köp fällningsmedel via oss (se länk nedan), via din entreprenör eller en annan återförsäljare -säkerställ att det är EkoTreat fällningsmedel du köper. 

Sen kan du slappna av och tänka på annat!

 

Beställ fällningsmedel

Här beställer du fällningsmedel till din EkoTreat WiFi.

 

 

Beställ fällningsmedel!

Hämta journal för EkoTreat WiFi

Här kan du ladda hem driftjournalen för din EkoTreat WiFi. Fyll i den varje gång du köper eller byter dunk så håller du enkelt koll på din förbrukning. 

 

Hämta journal

Ladda hem anvisningen för EkoTreat WiFi

Här kan du ladda hem den senaste versionen av anvisningen till EkoTreat WiFi

 

Hämta anvisning

 

(Har du en äldre version av EkoTreat så hittar du anvisningen här - manualer)