FANNs produktfilmer samlade på ett ställe

FANN filmer

Här har vi samlat några av våra filmer. Alla våra filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

 

Så här renas ditt avloppsvatten med IN-DRÄN

IN-DRÄN modulen har en unik uppbyggnad som ger effektiv rening på liten yta.

Uppbyggnad och funktion beskrivs i filmen:

 

FANN IN-DRÄN Biobädd

Så här fungerar det kompakta avloppet som inte kräver några servicebesök:

 

IN-DRÄN Plus - infiltrationen med inbyggt grus

Så här smidigt är det att installera nya generationens avloppsrening -
IN-DRÄN Plus med inbyggt grus - och så här lite plats tar den!
 

EkoTreat fosforfällningsenhet - funktion

EkoTreat fosforfällningsenhet används för att nå hög skyddsnivå avseende fosfor i såväl infiltrationer som markbäddar.  EkoTreat-enheten monteras inomhus och är så gott som underhållsfri. Det enda du som husägare behöver göra, är att byta dunken med fällningsmedel.

 

FANN slamavskiljare - funktion

Våra slamavskiljare genomgår ett flertal test för att bevisa och säkerställa kvaliteten.
Slamavskiljarna för toalettvatten är naturligtvis CE-märkta och uppfyller därmed EU:s byggprodukt- förordning. Utöver detta har de även byggproduktcertifikat. BDT-slamavskiljaren är typgodkänd.