Länkar till sajter om vatten, miljö och människor

Länkar

Avloppsguiden

Här finns massa matnyttigt för dig som skall åtgärda ditt enskilda avlopp eller är på gång att köpa en fastighet med enskilt avlopp.

 

Till Avloppsguiden >>

Baltic Sea 2020

En privat stiftelse med målet att till år 2020 bidra till en bättre miljö i Östersjön.

 

Till Baltic Sea 2020 >>

 

Giving People

Hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

De arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen.

 

Till Giving People >>

 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)

Den statliga myndighet som arbetar med bevarande, restaurering och hållbar

användning av sjöar, hav och vattendrag.

HaV vägleder länsstyrelser och kommuner i hur de ska arbeta med tillsyn av små avlopp (d v s avlopp för upp till 200 personer)

 

Till HaV >>

Lantmäteriet

Aktuell information om alla fastigheter i Sverige, kartor och geografisk information.

 

Till Lantmäteriet >>

Naturskyddsföreningen

Ideell förening för naturskydd och miljövård.

 

Till Naturskyddsföreningen >>

Naturvårdsverket

Statlig myndighet för miljöfrågor. Arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Naturvårdsverket vägleder länsstyrelser och kommuner om större reningsverk samt om avloppsslam.

 

Till Naturvårdsverket >>

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

Oberoende testinstitut för avloppsvattenteknik. Utför bl a tester för CE-märkning.

 

Till PIA >>

Skandinavisk Kommunalteknik (SKT)

SKT erbjuder skräddarsydda trycksatta avloppslösningar för fastigheter som ansluter till ett kommunalt nät eller ett fristående reningsverk. 

 

Till SKT >>

Svenskt Vatten

Branschorganisationen för landets VA-organisationer. Arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav

samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster

Till Svenskt Vatten >>

Toaletter utan Gränser

Ideell förening som hjälper privatpersoner och företag att medfinansiera toaletter i utvecklingsländer.

 

Till Toaletter utan Gränser >>

 

Water Aid

Internationell oberoende organisation som jobbar för vatten och sanitet till världens fattiga.

 

Till WaterAid >>

WWF - Världsnaturfonden

Ideell och oberoende naturvårdsorganisation som finns i över 100 länder.

 

Till WWF >>