Med våra produkter för enskilt avlopp - våra slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk Biobädd 5ce, IN-DRÄN infiltrationer och markbäddar - värnar vi vår vattenmiljö

Om Fann

"Vår mission är att medverka till bättre hälsa och vattenmiljö genom att leverera lösningar för behandling av vatten"
25 år och 60 000 avloppsanläggningar

FANN VA-teknik AB är ett svenskt miljöteknikföretag och vårt uppdrag är att erbjuda
avloppssystem som uppfyller alla krav på funktion och miljöanpassning. 

Tack vare intensiv forskning och produktutveckling är vi idag marknadsledare. 

 

FANN arbetar aktivt med kvalitet och miljö, och är bland de första företagen

som är certifierade enligt de nya standarderna för kvalitet och miljö - 

ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

 
Äger du en fastighet med enskilt avlopp så måste du ha koll på vad som gäller
när det handlar om kommunala regler och hänsyn till miljön.

Med IN-DRÄN får du som fastighetsägare ett funktionellt
avloppssystem som är anpassat efter just dina behov. 
Så har över 60 000 husägare redan tänkt.

 

Verksamheten inleddes i Sverige 1990 med försäljning av infiltrationssystem under varumärket

IN-DRÄN. Fyra år senare startade företaget tillverkning av produkter i rotationsgjuten polyeten.

I dag är FANN ledande på den svenska marknaden och bolaget ingår i FANN-gruppen med
dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Polen. I juni 2014 går FANN och Litorinas

portföljbolag Svensk Kommunalteknik AB (SKT) samman och bildar den marknadsledande

gruppen i Norden inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar –

Northern Environmental and Water Solutions (NEWS). 

Mer om NEWS                  Mer om SKT                  Mer om Litorina                  

 

Kvalitet & Miljö - mer om vårt kvalitets- och miljöarbete >>
Har du frågor? Kontakta oss gärna!

 

Självklart följer vi EUs regler kring hantering av dina personuppgifter. 

Läs hela vår integritetspolicy här för att ta reda på mer!