System för WC (WC+BDT avlopp)

Tar hand om allt ditt avloppsvatten.

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT

Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC.

IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.

LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.

Lösningar finns för 1- 15 personer (1 - 3 hushåll).

 

VETA MER? Så här fungerar en infiltration

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT, infiltration på liten yta
  • Kompletta system för 1 - 3 hushåll (1 - 15 personer)
  • Infiltration på liten yta -  8 kvm  (vid ett hushåll)
  • Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna
IN-DRÄN Biobädd 5ce, WC+BDT

FANN Biobädd tar hand om allt avloppsvatten från ett hushåll (upp till 5 personer). Biobädden finns i två utföranden: för  toalettvatten eller för BDT (Bad-, disk- och tvättvatten).  En FANN Biobädd behöver inget årligt servicebesök då det inte finns några komponenter som behöver ställas in! Biobädden kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening.

Biobädden består av tre delar: en EkoTreat fosforfällningsenhet, en slamavskiljare och en biobädd. Tack vare den låga installationshöjden, kan FANN Biobädd installeras på så gott som alla tomter! Installation är möjligt under markytan eller isolerad ovan mark.  

Finns även i utförande för två hushåll (10 personer).

FANN IN-DRÄN Biobädd 5ce renar till badvattenkvalitet
  • CE-märkt
  • Godkänt i alla kommuner
  • Renar till badvattenkvalitet
  • Passar alla markförhållanden